Català     Castellano
CARPETA CIUTADANA
ACCÉS AMB CERTIFICAT

Benvingut/da a la Carpeta Ciutadana

La Carpeta ciutadana és un servei de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que permet a qualsevol ciutadà fer tràmits i consultes d'una forma àgil i còmoda sense necessitat de desplaçar-se a les dependències municipals.Per tal de poder accedir i/o tramitar:

1) Cal tenir instal·lades les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) per tal de poder entrar al web de forma segura. Si disposeu de l'idCat o idCat mòbil, ja les tindreu instal·lades. Si no és així, descarregueu-les i instal·leu-les ara.

2) Per poder identificar-se, cal tenir un dels següents certificats electrònics: el DNI-e, l'idCat o idCat mòbil (emès per CatCert ), el certificat d'identitat de persona física o el certificat de persona jurídica en l'àmbit tributari, ambdós emesos per la Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM). Es pot sol·licitar l'idCat a les oficines del Registre del mateix Ajuntament.


Ajuntament de Malgrat de Mar (CIF : P0810900A) - Carme 30 - Tel. 93 765 33 00 - 08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)     Entorn segur